Steven Dijkstra: cultureel antropoloog, biografisch coach, droomonderzoeker

Met een combinatie van biografie- en droomwerk begeleid ik mensen met individuele levensvragen. Ik help hen wakker te worden voor de vernieuwingsimpulsen die in een bepaalde situatie, levenscrisis en ook in bepaalde droomervaringen verborgen aanwezig zijn. Daarnaast zet ik deze instrumenten en technieken in om verbinding tussen mensen en samenwerking en visieontwikkeling in organisaties tot stand te brengen.

Ik ben Steven Dijkstra (1975). Na het behalen van mijn VWO-diploma, volgde ik het algemeen propedeutisch jaar aan de Vrije Hogeschool (nu Bernard Lievegoed College of Liberal Arts), waar ik mijn passie voor menselijke, sociale en spirituele ontwikkeling ontdekte. Ik studeerde hierna Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht, waar ik me specialiseerde in de samenlevingsvraagstukken die ontstaan als gevolg van de gelijktijdige processen van individualisering, multiculturalisering en mondialisering.


                                               

Eenmaal aan het werk als onderzoeker en publicist richtte ik mijn interesse steeds meer op biografische- en zingevingsvraagstukken. Leidend inzicht hierbij was dat de grote persoonlijke en sociale vraagstukken van deze tijd geen oplossing kunnen vinden zonder wezenlijke interesse voor wat er individueel leeft in en sociaal weeft tussen mensen. Ik werkte daarna een tijd als psychosociaal begeleider - een functie waarin ik mensen, in zeer diverse situaties en met zeer verschillende achtergronden, kon helpen zichzelf te activeren om zo hun vastgelopen leven weer aan- en op te pakken - en was vervolgens zeventien jaar werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Bij Culturele Antropologie (Faculteit Sociale Wetenschappen) was ik werkgroepdocent en thesisbegeleider (bachelor en master), bij de interdisciplinaire bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences (LAS) werd ik daarnaast in eerste instantie tutor. LAS-studenten volgden toen - en nog steeds is dat gedeeltelijk zo - een niet vooraf door de opleiding uitgestippeld pad, maar bepalen zelf de richting die zij opgaan met hun studie. Als tutor begeleidden wij hen bij het vinden van deze eigen weg in hun studieloopbaan en daarna.

In die tijd startte ik ook met ontwikkelingspraktijk Meeroor, een droom die ik al had sinds ik was afgestudeerd. Eerder had ik met het oog hierop met succes de opleiding Levenslopen en de masterclass Initiatiefkunde bij de Werkplaats voor Ontwikkelingskunde (nu onderdeel van Bouwen met Mensen) doorlopen. Ik leerde daar een methodiek om ontwikkelingvragen op het gebied van (studie)loopbaan en levensloop te herkennen en begeleiden.

Via Meeroor kon ik nu mijn interesses (biografie- en droomwerk, duurzame gemeenschapsvorming), idealen (plaatsen en instrumenten creeren die kunnen helpen antwoorden te vinden op de vraag hoe we in deze tijd van individualisering - die vrijheid schenkt, maar tegelijkertijd, tenzij met bewustzijn gehanteerd, in wezen ook asociaal is - toch sociaal kunnen handelen) en vaardigheden (luisteren, analyseren, samenbrengen en spiegelen), optimaal bundelen en inzetten als begeleider van ontwikkelingsprocessen in mens, organisatie en samenleving.

Het werk bij LAS nam echter ook toe, waardoor het werk voor Meeroor na enkele jaren stil kwam te liggen. Bij LAS werd ik docent en coördinator studieloopbaanbegeleiding. Ik heb dat met heel veel plezier - samen met mijn collega's en met de studenten - gedaan en heb er vaardigheden ontwikkeld, die ik anders misschien niet meer had opgedaan (organiseren, coördineren, presenteren (voor kleine en grote groepen), beleidsstukken schrijven, optimalisering van mijn gespreksvoering) maar het leidde er ook toe dat ik - terwijl ik met volle inzet voor de opleiding werkte - mijn eigen vlam langzaam liet uitgaan (wat vermoedelijk de essentie van burn out is).

Het gevolg was dat ik flink in de eigen spiegel heb moeten kijken. Iemand zei me in die tijd: "Het is niet de bedoeling om weer de oude Steven, maar om de nieuwe Steven te worden..!". Die boodschap heb ik gehoord en ter harte genomen. En het is die nieuwe Steven die met het werk en de idealen van Bureau Meeroor opnieuw midden in de maatschappij is gaan staan, om van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en waar nodig vernieuwing van levensloop en samenleving. Dat is mijn verhaal en dat is wat ik nu aan het doen ben.