Biografiepracticum (of: biografie-ontwikkelingspracticum)

'Wie zijn eigen leven niet leidt, laat ook een gat vallen in het leven van anderen'.

Biografie- en ontwikkelingspractica
In een biografie-/ontwikkelingspracticum doe je in een kleine groep (max 5 personen) onderzoek naar je eigen levensloop in verleden, heden én toekomst. Wat spreekt er uit jouw leven, wat is jouw verborgen rugnummer, jouw ideaal? Neem regie en wordt held in je eigen verhaal, met alle mogelijkheden en moeilijkheden die daarbij horen.

Naar gelang je vraag en leeftijdsfase kan je kiezen voor:

-Biografiepracticum ‘Koers Vinden en Koers (vol)houden: Voor de leeftijdsfase tussen 18 en 28 jaar.

-Biografiepracticum ‘Een Eigen Weg in Leven en Loopbaan’. Voor de leeftijdsfase tussen 28 en 38 jaar

-Biografiepracticum ‘Het mysterie van de menselijke levensloop: welk verhaal vertelt jouw leven en wat wil je daar (nog) mee?’. Voor alle leeftijdsfasen (met name vanaf 37 jaar).


Nieuwe practica zijn in voorbereiding.

Neem contact met me op als je interesse hebt deel te nemen aan een volgend practicum.