Meeroor voor jezelf - werken aan de eigen biografie: op (je eigen) verhaal komen

Weerstand wijst je de weg...

"Op het midden van mijn levensweg bevond ik mezelf in een donker woud, want de rechte weg was verloren gegaan" - Dante Alighieri

"Vandaag ben ik gaan lopen. En waar ik gelopen heb, is van nu af een weg" - Thomas Acda

"De weg wijst zich vanzelf als je hem maar gaat" - Steven Dijkstra

Als weerstand je de weg wijst, is het zaak verder te kijken dan je crisis lang is... Of eigenlijk: je moet door de weerstand heen, om voorbij je crisis te komen. Ik kan je daarbij helpen.

Het leven is een hele zoektocht. Een zoektocht naar je eígen verhaal. Naar betekenis, naar vreugde en vervulling. We zijn altijd onderweg en onderweg treffen we weerstand. Soms is die overkomelijk, maar soms is die gewoon heel erg vervelend of bijna te groot of pijnlijk om te dragen. Toch is het deze weerstand die verdere ontwikkeling mogelijk maakt.

Als je door de bomen het bos niet meer kan zien, kan het werken aan je eigen biografie je helpen de rode draad van je leven terug te vinden. In je persoonlijke, maar ook in je werkende en sociale leven en de samenhang daartussen. Je ontwikkelt niet alleen een nieuwe verhouding tot je verleden, maar je opent je blik voor de mogelijkheden die in je toekomst verborgen liggen. Je ontwikkelt nieuwe inzichten, rust en vertrouwen en durft weer keuzes te maken.

Ik bied via Meeroor zowel individuele coaching / biografische adviesgesprekken, biografiepractica (onderzoek van je levensloop in een kleine groep) als diverse workshops aan die je kunnen helpen bij het durven zoeken en gaan van je eigen weg, het ontwikkelen van een actiever lotsbewustzijn en het van daaruit met meer kracht zelf kunnen vormgeven van het actuele leven en de gewenste toekomst. Je vindt nieuwe zin in je leven en krijgt er daardoor ook weer zin in!

Levensloopkunde - Het belang van de biografische blik(opener)

In de biografische adviesgesprekken en practica staat het onderzoeken van je eigen biografie centraal als instrument om een nieuwe stap te zetten op je levenspad. Niet je probleem, maar je levensvragen bieden hierbij de ingang: wat is de rode draad van mijn leven? Hoe krijg ik meer grip op mijn eigen ontwikkeling? Hoe ga ik om met conflicten? Hoe kom ik los uit mijn verstarring? Op welke momenten 'overvallen' mij gevoelens van eenzaamheid? Waar krijg ik energie van? En wanneer ervaar ik vreugde?

Je autonomie en eigen verantwoordelijkheid blijven in dit (onder)zoekproces centraal staan. Je problemen verdwijnen daarnaast niet als sneeuw voor de zon. Maar door meer inzicht in je eigen levensloop en de terugkerende biografische (levens)thema’s die daarin een rol spelen, vind je nieuwe wil en kracht om stappen te zetten in een richting die meer bij je eigen levensweg past.

Binnen het individuele traject, maar ook binnen de practica kunnen daarnaast specifieke thema's worden onderzocht en begeleid, zoals burn-out (hoe vind je nieuwe balans? De burnout als bijna-doodervaring, als een oproep om je leven te vernieuwen en meer naar je roeping te gaan leven) en BDE (bijna-doodervaring, ook wel nabij of rondom de dood ervaring genoemd, de oorspronkelijke term in het Engels is near death experience).