De kinderbespreking - je kind in beeld

'Als je het individuele in het kind wil leren kennen, kan je alleen maar vanuit de concrete waarneming beginnen en je van daaruit met het kind verbinden'.

Soms floreert een kind niet – zonder dat je begrijpt waarom. Een kinderbespreking kan dan uitkomst bieden. Tijdens een kinderbespreking maak je samen met anderen een gelaagd, volledig beeld van je kind. Dat ontstaat tijdens eigen en gezamenlijke reflectie en het laten doorwerken van het opgebouwde beeld door er samen een ‘nachtje over te slapen’. Op die manier wordt tijd en ruimte gecreëerd om je kind in al zijn facetten te zien en uiteindelijk te doorzien. Dan volgt veelal ook een antwoord op de vraag wat je kind op dat moment nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling.

Het is mijn ervaring dat er op deze manier - door te werken via het nachtbewustzijn (dat spreekt via dromen, inspiraties en intuities) om vervolgens de resultaten daarvan te verbinden met de waarnemingen van ons heldere dagbewustzijn - er belangrijke inzichten en handelingsperspectieven zijn te verwerven die gebruikt kunnen worden in de dagelijkse opvoedpraktijk. Tijdens de nacht lijken we op een of andere wijze meer met elkaar in verbinding te staan dan we overdag geneigd zijn te denken.

Bijzonder aan de kinderbespreking die ik aanbied is daarnaast dat je als ouder(s)/verzorger(s) zelf een groep van mensen samenstelt die een belangrijke verbinding hebben met je kind (daar kan eventueel ook de leerkracht(en) van je kind toe behoren, maar het hoeft niet). Samen met hen zal je de kinderbespreking doen, onder mijn begeleiding.

Neem bij interesse in een kinderbespreking contact op voor een verkennend gesprek.

Meer over de kinderbespreking vind je o.a. in het eerder in de Seizoener verschenen artikel 'Onzichtbare draden. Het belang van de kinderbespreking'. Een concrete casusbeschrijving - en het onverwachte effect ervan op zowel het kind als de betreffende ouders - vind je hier.

Meer over kinderdromen en dromen over je kinderen vind je hier.