Meeroor voor je dromen - werken met de vernieuwingskrachten van de nacht

Wakker worden voor wie je bent

In onze dromen worden de mogelijkheden van morgen geboren. Die kunnen ons inspireren, verwonderen of soms ook angst aanjagen.

Als we dromen, kijken we in een heel bijzondere spiegel. In intieme beelden maakt ons innerlijk leven zich daarin zichtbaar voor ons. We kunnen hierdoor nieuwe inzichten opdoen - over onszelf en onze huidige of juist vroegere levenssituatie, maar ook over de toekomstidealen die soms nog diep in ons verborgen liggen. Hoe kan het dat dromen ons zo'n wijze spiegel voorhouden?

Onze dromen kunnen dit, omdat ze ontstaan op de rand van ons eigen bewustzijn. Hierdoor kan in een droom zichtbaar worden wat we overdag 'verslapen' – wat we ons kortom (nog) niet bewust zijn, maar wat ons blijkbaar wel bewust wil worden. Dit doet het droombewustzijn vaak in zeer beeldrijke taal – je zou kunnen spreken over dromen als theatervoorstellingen van de ziel. Sommige mensen ervaren hun dromen daarom als moerassen waarin ze kunnen wegzinken. Maar deze moerassen kunnen worden omgevormd tot bronnen van inzicht en zelfkennis.

Wie zijn leven wil vernieuwen heeft daarvoor dus niet alleen de dag, maar ook de nacht tot zijn beschikking. Iedereen kent wel de uitdrukkingen: "De nacht brengt raad" en "Ik wil er een nachtje over slapen". Deze oude volkswijsheden wijzen erop dat er 's nachts meer gebeurt dan alleen het 'uitgaan' van ons brein.

Door onze droomwereld te verkennen, maar ook door bij het opstaan en overdag te letten op de uit de nacht meekomende inspiraties, intuitieve ingevingen en zelfs 'toevallige' ontmoetingen, kunnen we voor deze nachtelijke ervaringen meer feeling krijgen. Het wordt dan gaandeweg mogelijk een brug te slaan tussen ons nacht- en dagbewustzijn, waardoor we in staat worden steeds beter onze eigen - en soms ook die van anderen - toekomstidealen (tenslotte ook wel 'de eigen droom' genoemd) te herkennen en daadwerkelijk te realiseren.

Individueel droomconsult: wat wil je nachtbewustzijn je vertellen?
Een droomconsult kan daarom, indien gewenst, op een vanzelfsprekende wijze ingevlochten worden in een individueel begeleidingstraject. In je dromen wordt als het ware je toekomst geboren, of kun je althans een glimp opvangen van de mogelijkheden die nog in jezelf en je toekomst verborgen liggen.

Daarnaast kan een bepaalde droom of nachtelijke ervaring ook het uitgangspunt zijn van een traject. Waar wil een bepaalde (mogelijk herhalende, of juist een enthousiasmerende of verontrustende) droom je eigenlijk voor wakker maken? Hoe verhouden de ervaringen die je met bekenden opdoet in de droom (waarin je ze bijvoorbeeld eens goed de waarheid vertelt) zich tot de omgang met hen in het dagelijks leven? En is er bijvoorbeeld een relatie tussen je actieve dan wel passieve optreden in je dromen en hoe je 'optreedt' overdag?

Een aparte categorie zijn de dromen van en over onze kinderen. Onze kinderen hebben vaak mooie dromen, maar er zijn ook periodes waarin ze last hebben van hun nachtelijke belevenissen, tot aan nachtmerries toe. Soms spelen wij zelf een rol in die dromen, of hebben wij een droom over ons eigen kind die ons blijft bezighouden. Zie voor mijn aanbod over kinderdromen hier.

En lees meer over de wijze dromer in ons, en hoe die ons wil helpen, in dit eerder in de Seizoener verschenen artikel 'De engel als droomcoach'.

Groepen / workshops (ook op maat - neem contact op)

Naast individuele droomconsulten organiseer ik droomgroepen, dreambuildingsbijeenkomsten in organisaties en diverse andere workshops waarin gewerkt wordt met de verbindende en vernieuwende werking van de nacht en de droom als medium tussen verleden en toekomst. Zie onder andere de workshops 'In gesprek met onze dromen - beleef de magie van de 13 Heilige Nachten' die ik geef rondom de tijd van bezinning tussen kerstnacht (24 dec) en Driekoningen (6 jan).

Op stapel staan daarnaast projecten waarin ik met droomtoneel en droomopstellingen aan de slag ga, een slaapworkshop met de titel 'de droomzolder' en in samenwerking met een cateraar een serie bijeenkomsten waarin een lekker ontbijt wordt gecombineerd met het uitwisselen en bespreken van onze dromen: het droomontbijt.