Meeroor voor de ander - werken aan duurzame gemeenschapsvorming

Organisatieontwikkeling: samen (toekomst)dromen delen, verbinden en vernieuwen

Een van de aspecten van mijn onderzoek naar dromen en ons nachtbewustzijn gaat over de sociale betekenis - en de mogelijkheden..! - van ons droomleven. Er zijn sterke aanwijzingen die doen vermoeden dat de dromen die we hebben niet alleen voor onszelf betekenis hebben, maar ook voor elkaar, zowel op mesoniveau (tussen bijvoorbeeld vrienden of familieleden) als op macroniveau (voor de bredere samenleving als geheel) boodschappen kunnen bevatten. Op een of andere manier lijken we gedurende de nacht meer met elkaar in verbinding te staan dan we overdag geneigd zijn te denken, i.i.g. in de westers georienteerde cultuur

Via de droomweg (via de droom) is er misschien zelfs een route te vinden naar een nieuw sociaal bewustzijn, een fascinerende gedachte..! Voor dit onderzoek zoek ik ook aansluiting bij de bestaande antropologie van de droom en bij de nieuw opkomende antropologie van de nacht, alsmede bij de actuele stand van zaken betreffende de resultaten van de slaap- en droomwetenschap zoals die mondiaal in diverse laboratoria tot stand komt, en bij eerder vernieuwend droomonderzoek zoals dat over 'social dreaming'.

Intussen is in dit veld binnen het organisatieadvieswerk op het gebied van teambuilding en visieontwikkeling/scenarioplanning al heel veel te doen en te bereiken via de (sociaal)verbindende en (toekomst)vernieuwende krachten van de nacht en methoden om daar via ons droombewustzijn zicht en grip op te krijgen. Zie voor mijn aanbod onder Organisatieontwikkeling.

Spiritueel burgerschap en duurzame gemeenschapsvorming

Naast het droomonderzoek doe ik onderzoek naar de rol en betekenis van nieuwe spiritualiteit - van niet aan de traditioneelreligieuze instituten verbonden zoekers naar nieuwe zin en samenhang - voor nieuwe, duurzame gemeenschapsvorming en nieuwe vormen van burgerschap, m.a.w.: naar de relatie tussen wat ik spiritueel burgerschap noem en gemeenschapsvernieuwing.

De idealenwerkplaats (voor jong, maar ook voor oud)

In dit (bovenstaand) kader zien we dat het belang van (morele) idealen de laatste tijd vernieuwd in de aandacht staat. Zie het werk van Rutger Bregman voor de Correspondent, maar b.v. ook het (voorlopig?) minder bekende werk op dit vlak van Maurits in 't Veld in zijn boekje 'Idealen hebben de toekomst'. Werk aan de winkel in ieder geval en daar wil ik met de ontwikkeling van de idealenwerkplaats graag aan bij gaan dragen.

Sociale spieroefeningen

In het bovengenoemde boekje bespreekt Maurits in 't Veld hoe er eigenlijk juist door-geindividualiseerd (i.t.t. de roep om minder individualisering) moet worden om de huidige vraagstukken, die de moderniteit met zich heeft meegebracht, aan te kunnen. We moeten de morele kern van onze individualiteit bereiken. Dit kunnen we alleen doen door vanuit vrijheid de 'binnenkant van de moderniteit' te ontwikkelen.

Via o.a. de workshop 'sociale spieroefeningen' hoop ik hier aan mee te werken door naar de binnenkant van de duurzaamheidsproblematiek te kijken: natuurlijk moeten er ook systeemveranderingen plaats vinden, maar is er ook aandacht en interesse nodig voor 'innerlijke klimaatbeheersing' als een van de voorwaarden voor een gezondere wereld en een meer evenwichtige samenleving. In de workshop worden 'sociale spier'oefeningen gegeven die je zelf en samen kan doen en als doel hebben om je sociaal bewustzijn in conditie te krijgen en vervolgens te (onder)houden. Wat veel wilskracht vraagt, dus alleen voor degenen die dat serieus willen (als ideaal in zich dragen) en daarmee aan het motto van Meeroor willen bijdragen: vernieuwing door verbinding, veranderen voor anderen.