Jongeren: studie en loopbaan

-studiekeuzegesprekken

-(studie)loopbaanbegeleiding

Wat is jouw volgende stap? Je eigen biografie is het instrument bij het onderzoek naar je eigen studieloopbaan in verleden, heden en toekomst.

Zie voor tarieven onder biografisch consult

 

Op komst: De idealenwerkplaats / de toekomstfabriek - actualiteit en zingeving

Voor jonge mensen die verder willen kijken dan de crisis lang is.

Je eigen weg gaan in verbinding met de ander. Samen je eigen weg gaan.

Intervisiebijeenkomsten voor jongeren die hun toekomst vanuit hun idealen willen vormgeven en hun idealen vanuit de toekomst.

Neem contact op bij interesse...