Dreambuilding voor organisaties: teambuilding en visievorming via onze dromen

Organisatieontwikkeling door onze dromen met elkaar en onze toekomst te verbinden

"A dream you dream alone is just a dream. A dream you dream together is reality" - John Lennon

In overleg met de opdrachtgever organiseer en begeleid ik op maat gemaakte dreambuildingbijeenkomsten 'Onze dromen delen en verbinden'.

Via deze bijeenkomsten wordt in eerste instantie gewerkt aan het doel van teambuilding: wie zijn we voor elkaar, wat willen we samen bereiken, hoe gaat dat nu en moet/kan het anders/beter? Dat kan via het droomwerk op een heel speelse manier gebeuren.

Indien gewenst kan dit gecombineerd worden met het doel van visieontwikkeling: waar wil de organisatie zelf naartoe? Kunnen we daar contact mee leggen? Wat is daarvoor nodig?

Wat is dreambuilding voor organisaties?

De alledaagse praktijk van het werkende leven biedt weinig ruimte om stil te staan. Er is nauwelijks tijd voor echte bezinning, zelf en/of samen. Tenzij je uiteraard zo'n moment bewust vormgeeft.

Even echt stilstaan en zelf en samen naar binnen keren en elkaar vandaaruit nieuw ontmoeten, kan dan een enorme energie en nieuwe, concrete toekomstimpulsen geven. Het is het dus meer dan waard.

Via een dreambuildingstraject kunnen we ons opnieuw met elkaar, onze toekomstdromen en de ander / het team / de organisatie verbinden. Met welke ‘droom’ ben jij en zijn je collega’s hier eigenlijk komen werken? Wat drijft jullie, welk ideaal willen jullie in deze organisatie verwezenlijken? Wat is eigenlijk de droom, het toekomstideaal, van de organisatie zelf? En wordt die momenteel gerealiseerd?

We gaan met deze thema’s aan de slag via de kracht van de nacht. In de nacht zijn (sociaal)verbindende en (toekomst)vernieuwende impulsen te vinden. Via onze dromen - waartoe in dit verband ook de uit de nacht komende inspiraties en intuïties behoren - kunnen we daar zicht op en feeling voor krijgen. Het gevolg is dat we ons als team of organisatie opnieuw of pas echt met elkaar verbinden en vandaaruit de toekomst van onze samenwerking kunnen onderzoeken en vernieuwen.

Via inzichtwekkende en inspirerende inleidingen* (zie hieronder), begeleid gesprek - waarin je je collega’s opnieuw in beeld krijgt als een objectieve ander (zie ook de workshop Sociale spieroefeningen)- en kunstzinnige oefeningen - zoals het samen spelen van of kijken naar onze dromen middels een combinatie van droomopstellingen en droomtoneel - worden we geïnspireerd (op)nieuw contact te leggen met onze eigen en andermans dromen en idealen.

Een vervolgstap kan zijn om die dromen rechtstreeks met elkaar in gesprek te laten gaan. Kan jouw droom ook iets voor een ander betekenen, een boodschap voor een collega hebben? Kan je elkaars droom helpen realiseren? Kunnen we over een bepaald organisatievraagstuk ook samen 'een nachtje slapen' en zo antwoorden vinden om onze samenwerking en organisatie te verbeteren en vernieuwen? In de voorbereiding of tijdens de dreambuildingbijeenkomsten ontwikkelde toekomstscenario’s kunnen hierbij samen meegenomen worden door de nacht.

Uiteraard gaan we met de resultaten van het dromen op een manier aan de slag waarbij iedereen zich veilig kan blijven voelen. Het begeleide gesprek is intiem, maar tegelijkertijd objectief van aard. Samen luisteren we, brengen we in en associëren we, zoals het droombewustzijn dat zelf ook doet, om antwoorden op onze vragen te vinden. Zo brengen we het slapende en dromende nacht- en het wakkere dagbewustzijn steeds dichter bij elkaar en komen er nieuwe inspiraties en inzichten over de toekomst tot stand.

Ik gebruik hiervoor, na jarenlang onderzoek naar de wereld van de nacht en van ons droombewustzijn, zelf en samen met anderen, eigen ontwikkelde technieken, maar sta met dit werk niet alleen. Zie o.a. de review ‘De droom: een weg naar sociale verandering?, over het boek: Social dreaming – philosophy, research, theory and practice: pep-web.org/search/document/TVPA.026.0157A

Dreambuilding is ook in te zetten voor b.v. juist een luchtige opmaat bij de start van het jaar of voor een inspiratiedag of -weekend. En is net zo vruchtbaar en haalbaar voor kleine teams als voor grote organisaties als een schoolgemeenschap. Want: iedereen droomt..!

Neem contact op bij interesse en dan maak ik n.a.v. ons gesprek een offerte op maat.

Indien nodig betrek ik collega’s bij de uitvoering van de bijeenkomst(en).

*het gaat om inleidingen over thema's als ons nachtbewustzijn en onze dromen; de drie 'typen' dromers en hun verschillende soorten 'nachtvangst' (we dromen niet alleen in beelden; ook gevoelsinspiraties en morele intuities vinden vaak hun oorsprong in de nacht en zijn van even groot belang als droombeelden voor het vinden van oplossingen bij bepaalde vraagstukken. Het gaat daarom vooral om de samenwerking tussen de verschillende soorten dromers/werknemers); de zegswijzen 'ergens een nachtje over slapen' & 'de nacht brengt raad' over het door de nacht meenemen van een vraag of besluit, en hoe je dat zelf of ook zelfs samen kan doen.

'Samen dromen is een spannende manier om wijsheid af te tappen uit het collectieve bewustzijn' Lisette Thooft in Ode, nr. 143, 2012