BUREAU MEEROOR

BIOGRAFISCHE COACHING, DROOMWERK
& DUURZAME GEMEENSCHAPSVORMING

Voor zingeving en koersbepaling in levensloop en samenleving

Individueel droomconsult

Zie voor de mogelijkheden en tarieven voor een individueel droomconsult onder Biografisch Consult