BUREAU MEEROOR

BIOGRAFISCHE COACHING, DROOMWERK
& DUURZAME GEMEENSCHAPSVORMING

Voor zingeving en koersbepaling in levensloop en samenleving

Meeroor voor je dromen - werken met de vernieuwingskrachten van de nacht

Dromen ontstaan op de rand van ons eigen bewustzijn. Hierdoor kan in een droom zichtbaar worden wat we overdag verslapen – wat we ons (nog) niet bewust zijn, maar wat ons blijkbaar wel bewust wil worden. Dit doet het droombewustzijn vaak in zeer beeldrijke taal – je zou kunnen spreken over dromen als theatervoorstellingen van de ziel. Sommige mensen ervaren hun dromen daarom als moerassen waarin ze kunnen wegzinken. Maar deze moerassen kunnen worden tot bronnen van inzicht en zelfkennis.

Wie zijn leven wil vernieuwen heeft daarvoor dus niet alleen de dag, maar ook de nacht tot zijn beschikking. Iedereen kent wel de uitdrukkingen: "De nacht brengt raad" en "Ik wil er een nachtje over slapen". Deze oude volkswijsheden lijken erop te wijzen dat er 's nachts meer gebeurt dan alleen het 'uitgaan' van ons brein.

Welke wereld houdt zich verborgen achter onze slaap? Door onze droomwereld te verkennen, maar ook door bij het opstaan en overdag te letten op de uit de nacht meekomende inspiraties en ingevingen, kunnen we voor deze nachtelijke ervaringen meer feeling krijgen. Het wordt dan langzaam, soms ook snel, mogelijk om steeds meer een brug tussen ons nacht- en dagbewustzijn te slaan en onze eigen dromen en soms ook die van anderen werkelijk te realiseren.

Individueel droomconsult: wat wil je nachtbewustzijn je vertellen?
Een droomconsult kan daarom, indien gewenst, op een vanzelfsprekende wijze ingevlochten worden in een individueel begeleidingstraject. In je dromen wordt als het ware je toekomst geboren, of kun je althans een glimp opvangen van de mogelijkheden die nog in jezelf en je toekomst verborgen liggen.

Daarnaast kan een bepaalde droom of nachtelijke ervaring ook het uitgangspunt zijn van een traject. Waar wil een bepaalde (mogelijk herhalende, of juist een enthousiastmerende of verontrustende) droom je eigenlijk voor wakker maken? Hoe verhouden de ervaringen die je met bekenden opdoet in de droom zich tot de omgang met hen in het dagelijks leven? Is er een relatie tussen je actieve dan wel passieve optreden in je dromen en hoe je 'optreedt' overdag?

Lees meer over de wijze dromer in ons, in dit eerder in de Seizoener verschenen artikel 'De engel als droomcoach'.

Groepen / workshops (ook op maat - neem contact op)

Naast individuele droomconsulten organiseer ik droomgroepen, dreambuildingsbijeenkomsten in organisaties en diverse andere workshops waarin gewerkt wordt met de verbindende en vernieuwende werking van de nacht en de droom als medium tussen verleden en toekomst. Zie onder andere de de workshop 'In gesprek met je dromen - vernieuw je leven tijdens de dertien Heilige Nachten'die ik geef rondom de tijd van bezinning tussen kerstnacht (24 dec) en Driekoningen (6 jan).

Op stapel staan daarnaast projecten waarin ik met droomtoneel en droomopstellingen aan de slag ga, een slaapworkshop met de titel 'de droomzolder' en in samenwerking met een cateraar een serie bijeenkomsten waarin een lekker ontbijt wordt gecombineerd met het uitwisselen en bespreken van onze dromen: het droomontbijt.