BUREAU MEEROOR

BIOGRAFISCHE COACHING, DROOMWERK
& DUURZAME GEMEENSCHAPSVORMING

Voor zingeving en koersbepaling in levensloop en samenleving

Vernieuwing door verbinding - doen wat nodig is

Met Bureau Meeroor help ik mensen, organisaties en gemeenschappen wakker te worden voor wat ze in dit leven willen doen én betekenen. In ons levensverhaal (onze biografie), onze gezamenlijke lotgevallen en in onze dromen (onze nachtelijke biografie) spiegelt zich wat we zelf nodig hebben, maar ook wat we de wereld willen geven.

Op deze site vind je een divers aanbod aan begeleiding en technieken waarmee verbinding kan worden gemaakt en in gesprek gegaan met de boodschappen die in onze dagelijkse, alleen en samen doorgemaakte, lotgevallen en nachtelijke dromen verborgen schuilgaan, en die ons een weg naar vernieuwing van onszelf en onze toekomst willen wijzen. Wat vraagt het leven van ons en hoe vinden we de stappen die nu nodig zijn als antwoord daarop? Het resultaat is steeds dat niet alleen onze blik op de werkelijkheid wordt verruimd, maar we daar ook meer grip op krijgen.

Veranderen, ook voor anderen - crisis als wake-up call

"Waar je struikelt, ligt je schat begraven" - vrij naar Joseph Campbell

In tijden van crisis gaat het erom dat we op nieuwe wijzen leren luisteren. Naar onszelf, naar elkaar, naar wat nu nodig is in ons leven en de wereld om ons heen. Naar het oude dat sterft en het nieuwe dat geboren wil worden. Bureau Meeroor biedt advies en begeleiding aan mensen, groepen en organisaties die van hun crisis een keerpunt willen maken. Die verder willen kijken dan de crisis lang is. Die willen zoeken naar nieuwe zin en samenhang, in hun eigen leven en in de wereld. Soms ook manifesteert de crisis zich juist in een gevoel van traagheid, van verveling en stagnatie. Alles lijkt dan (nog) wel goed te gaan, maar je voelt toch al een tijdje dat je, zelf en/of samen, in oude patronen begint vast te lopen. Tot nu had je of had het echter gewoon nog geen zin om de moeite te nemen die nodig is om dingen weer in beweging te brengen. Maar je weet het wanneer dat moment wel gekomen is: de tijd voor je volgende stap.

Want een crisis, het niet weten wat te doen, het onmachtige gevoel vast te zitten, de ervaring dat iets niet langer te dragen - of uit te stellen - valt, herbergt altijd ook de potentie een keerpunt te zijn. Een crisis in je persoonlijk leven maar ook in de samenleving als geheel is, hoe moeilijk vaak en soms zelfs ronduit pijnlijk, ook een kansrijk moment waarop je helder kan krijgen wat er al een tijdje (of een hele tijd) niet 'klopte'. Wat niet gehoord werd. Of misschien hoorde je het al wel, maar durfde je er eerder nog niet echt - zelf of samen - naar te luisteren. Wellicht woog het voordeel van je verhouding met het verleden nog op tegen de nadelen ervan voor je relatie met je heden en daarmee ook je toekomst. Een crisis echter maakt manifest dat deze weg aan het doodlopen is.

Wie de crisis vervolgens omarmt, in plaats van hem te ontkennen of lijdzaam te ondergaan, kan wakker worden voor wat het leven hem te vertellen heeft. We beginnen dan antwoorden te vinden op vragen als:

Welk leven hoort bij mij? Hoe word ik en hoe worden wij wakker voor wat ons te doen staat?

Een crisis wordt dan, net als een belangrijke droom, een wake up call. Wat vonden we ook al weer belangrijk, waar ligt onze eigenlijke interesse en hoe kunnen we ons leven meer vanuit die bron en de daarmee verbonden kracht vorm geven? Hoe verleggen we kortom onze koers als dat nodig is?

Iedereen moet dit uiteindelijk zelf doen, maar niemand hoeft het alleen te doen. Meeroor luistert graag met je mee wanneer je - zelf en samen met anderen - het verhaal van je leven(swerk), je dromen en je idealen onderzoekt in verleden, heden en toekomst. Individuele en sociale ontwikkeling lopen dan samen op. Want wie zijn eigen leven niet leidt, laat tenslotte ook een gat vallen in het leven van anderen.

Meeroor heeft voor deze broodnodige reflectie een divers, maar samenhangend pakket van begeleiding, cursussen en workshops ontwikkeld waarmee we, door het leggen van nieuwe verbindingen met onszelf, maar ook met de ander, het eigen leven en dat van de wereld kunnen vernieuwen. Bekijk voor meer informatie over dit aanbod hier, hier en hier en over mijzelf, mijn expertise en mijn idealen hier. En neem gerust contact op bij verdere vragen, over het aanbod of om samen te werken.