Bureau Meeroor

PRAKTIJK VOOR LEVENSLOOPBEGELEIDING, DROOMWERK EN SOCIALE ARCHITECTUUR

Droomwerk

Meeroor voor je dromen - werken met de vernieuwingskrachten van de nacht
Wie zijn leven wil vernieuwen heeft daarvoor niet alleen de dag, maar ook de nacht tot zijn beschikking. Iedereen kent wel de uitdrukkingen: "De nacht brengt raad" en "Ik wil er een nachtje over slapen". Deze oude volkswijsheiden wijzen erop dat er 's nachts meer gebeurt dan alleen het 'uitgaan' van ons brein.


Welke wereld houdt zich verborgen achter onze slaap? Door onze droomwereld te verkennen, maar ook door te letten op onze inspiraties en ingevingen overdag (die we uit de nacht meekrijgen), kunnen we voor onze nachtelijke ervaringen meer feeling krijgen. Het wordt dan mogelijk om steeds meer een brug tussen ons nacht- en dagbewustzijn te slaan en onze dromen en die van anderen werkelijk te realiseren.

Individueel droomconsult: wat wil je nachtbewustzijn je vertellen?
Een droomconsult kan daarom indien gewenst op een vanzelfsprekende wijze ingevlochten worden in een individueel begeleidingstraject. In je dromen wordt als het ware je toekomst geboren, of kun je althans een glimp opvangen van de mogelijkheden die nog in jezefl en je toekomst verborgen liggen.

Daarnaast kan een bepaalde droom of nachtelijke ervaring ook het uitgangspunt zijn van een traject. Waar wil een bepaalde (mogelijk herhalende) droom je eigenlijk voor wakker maken? Hoe verhouden de ervaringen die je met bekenden opdoet in de droom zich tot de omgang met hen in het dagelijks leven? Is er een relatie tussen je actieve dan wel passieve optreden in je dromen met hoe je 'optreedt' overdag?


Teambuilding = dreambuilding
In overleg met de opdrachtgever organiseer ik 'dreambuildingsbijeenkomsten'.
Want via onze dromen kunnen we ons als team (opnieuw) verbinden.
Via inleidende verhalen, oefeningen en het samen spelen van of kijken naar onze dromen (droomtoneel) kunnen we geïnspireerd worden (op)nieuw contact te leggen met onze eigen en andersmans dromen. Welke droom wil jij in je werk verwezenlijken? Welke dromen en idealen hebben je collega’s eigenlijk? Hoe kunnen we die dromen rechtstreeks met elkaar in gesprek laten gaan? En hoe hangt dat eigenlijk samen met de verhouding die we ’s nachts tot elkaar hebben? Kunnen we over een bepaalde vraag ook samen (figuurlijk) 'een nachtje slapen' en zo antwoorden vinden om onze samenwerking en organisatie te verbeteren en vernieuwen?


Droomgroepen 'Via de droom': verken je droomwereld
Ook organiseer ik droomgroepen, met als titel 'Via de droom' (de droomweg) voor iedereen die zin heeft om in een ontspannen sfeer samen met anderen zijn droomwereld te verkennen. Het is lastig in contact te blijven met je dromen. Door regelmatig bijeen te komen, ervaringen uit te wisselen, oefeningen te doen en ontstane thema's uit te diepen krijg je meer verbinding met je droomleven. Je brengt het als het ware in conditie en kan er steeds meer richting aan geven. Zo leggen we contact met ons nachtbewustzijn en voegen we een extra dimensie aan ons leven toe. Het is daarnaast gewoon erg leuk en inspirerend andermans droomverhalen te horen en erover in gesprek te gaan. Klik hier voor meer informatie.


Workshops (ook op maat - neem contact op)
Ik geef daarnaast diverse workshops waarin gewerkt wordt met de verbindende en vernieuwende werking van de nacht en de droom als medium tussen verleden en toekomst. Zie onder andere de
workshop die ik geef rondom de tijd van de dertien Heilige Nachten (van kerstnacht tot driekoningen): Dromen van Oud naar Nieuw.