BUREAU MEEROOR

BIOGRAFISCHE COACHING, DROOMWERK
& DUURZAME GEMEENSCHAPSVORMING

Voor zingeving en koersbepaling in levensloop en samenleving

Samenwerking en verbinding:

Buro LOU, de creatieve broedplaats in Bilthoven: klik hierDE SEIZOENER, Tijdschrift voor de vrijeschoolwereld: klik hier