BUREAU MEEROOR

BIOGRAFISCHE COACHING, DROOMWERK
& DUURZAME GEMEENSCHAPSVORMING

Voor zingeving en koersbepaling in levensloop en samenleving

Organisatieontwikkeling: dreamsharing = teambuilding


"A dream you dream alone is just a dream. A dream you dream together is reality"

                                                              John Lennon

In overleg met de opdrachtgever organiseer en begeleid ik zogenoemde 'dreambuildingsbijeenkomsten'.

Via onze dromen - waartoe in dit verband ook uit de nacht komende inspiraties en intuities behoren - kunnen we ons als team namelijk (opnieuw) verbinden en de toekomst van onze samenwerking onderzoeken (teambuilding i.c.m. visieontwikkeling).
Via inleidende verhalen, oefeningen en het samen spelen van of kijken naar onze dromen (een combinatie van droomopstellingen en droomtoneel) kunnen we geïnspireerd worden (op)nieuw contact te leggen met onze eigen en andersmans dromen. Welke droom wil jij in je werk verwezenlijken? Welke dromen en idealen hebben je collega’s eigenlijk? Hoe kunnen we die dromen rechtstreeks met elkaar in gesprek laten gaan? En hoe hangt dat eigenlijk samen met de verhouding die we ’s nachts tot elkaar hebben? Kunnen we over een bepaalde vraag ook samen 'een nachtje slapen' en zo antwoorden vinden om onze samenwerking en organisatie te verbeteren en vernieuwen?

Zie voor een voorbeeld van de mogelijke activiteiten: Voorbeeld dreambuildingsbijeenkomst.pdf

Sociaal in de nacht

Onderstaande passage over de sociale werking van de nacht verscheen eerder in het artikel 'Wat wij dromen, verbindt ons: samen dromen is een spannende manier om wijsheid af te tappen uit het collectieve bewustzijn. van Lisette Thooft in Ode:

"Sociaal in de nacht: Dromen opnieuw verbinden met onze realiteit
Steven Dijkstra, cultureel antropoloog en droomonderzoeker, schrijft een boek over de sociale werking van de nacht. "In je dagbewustzijn zit je als afgesloten individuen tegenover elkaar, maar 's nachts is het omgekeerd: je bent dan met je bewustzijn overal, behalve in je lichaam", zegt hij. "We zijn 's nachts minder afgesloten voor elkaar".

Via de droom kunnen we volgens Dijkstra zicht krijgen op wat we 's nachts beleven. De droomnacht heeft drie fasen, zegt hij. "In de eerste fase verwerk je de vorige dag en zijn er veel dagresten. De middelste fase is bij uitstek sociaal: dan droom je dikwijls van veel mensen. Je bent dan bijvoorbeeld in een school of een universiteit, een plek waar mensen elkaar ontmoeten. In de derde fase bereid je de nieuwe dag voor". Daarom is ergens een nachtje over slapen ook zo belangrijk. "Politici die na een hele nacht doorvergaderen om 5 uur 's ochtends een besluit nemen, hebben minder voeling met elkaar dan als ze die nacht wel geslapen zouden hebben".