BUREAU MEEROOR

BIOGRAFISCHE COACHING, DROOMWERK
& DUURZAME GEMEENSCHAPSVORMING

Voor zingeving en koersbepaling in levensloop en samenleving

Meeroor voor de ander - werken voor de wereld en onze toekomst

Wie niet oplet, gaat al snel 'slapend' langs de ander heen. Het is moelijk je blijvend te interesseren voor een ander mens, juist ook als je die al langer in je omgeving hebt, zowel in de persoonlijke als in de werksfeer. Het onderstaande fragment komt uit het artikel 'Onzichtbare draden' en gaat over het ontwikkelen van echte interesse voor een ander:

"Zeker als je langer met elkaar omgaat is het een kunst niet op elkaar uitgekeken te raken. Het kost daarom moeite ware, actuele beelden van een ander mens te maken en die in de plaats te stellen van de gekleurde beelden uit het verleden. Wie echter probeert iemand die hij dagelijks ontmoet een aantal avonden achtereen in de herinnering te roepen, zal merken dat hij hierdoor beter gaat waarnemen. Naast de al bestaande oordelen ontstaat dan ruimte voor nieuwe indrukken, je ontwikkelt een hernieuwde interesse in die ander en je wordt wakkerder voor wat een bepaalde situatie eigenlijk van jou verlangt."

Op termijn worden, als aanvulling op het bestaande aanbod (visie- en organisatieontwikkeling, de idealenwerkplaats) op deze plek ideeen en workshops rondom duurzame gemeenschapsvorming en spiritueel burgerschap uitgewerkt. Een boekje over "sociale spieroefeningen" is in voorbereiding.