BUREAU MEEROOR

BIOGRAFISCHE COACHING, DROOMWERK
& DUURZAME GEMEENSCHAPSVORMING

Voor zingeving en koersbepaling in levensloop en samenleving

Van ideaal naar intiatief - de weg van de held (workshop in ontwikkeling, meer info volgt)

"Iedere idee die niet tot ideaal voor je wordt, doodt een kracht in je ziel; iedere idee echter die tot een ideaal wordt, wekt levenskrachten in je op". (Rudolf Steiner)