BUREAU MEEROOR

BIOGRAFISCHE COACHING, DROOMWERK
& DUURZAME GEMEENSCHAPSVORMING

Voor zingeving en koersbepaling in levensloop en samenleving

Jongeren: studie en loopbaan

-studiekeuzegesprekken

-(studie)loopbaanbegeleiding

Wat is jouw volgende stap? Je eigen biografie is het instrument bij het onderzoek naar je eigen studieloopbaan in verleden, heden en toekomst.

Zie voor tarieven onder biografisch consult


De idealenwerkplaats / de toekomstfabriek - actualiteit en zingeving

Voor jonge mensen die verder willen kijken dan de crisis lang is.

Je eigen weg gaan in verbinding met de ander. Samen je eigen weg gaan.

Intervisiebijeenkomsten voor jongeren die hun toekomst vanuit hun idealen willen vormgeven en hun idealen vanuit de toekomst.