BUREAU MEEROOR

BIOGRAFISCHE COACHING, DROOMWERK
& DUURZAME GEMEENSCHAPSVORMING

Voor zingeving en koersbepaling in levensloop en samenleving

Biografiepracticum (of: biografie-ontwikkelingspracticum)

Biografie- en ontwikkelingspractica
In een biografie-/ontwikkelingspracticum doe je in een kleine groep (max 5 personen) onderzoek naar je eigen levensloop in verleden, heden én toekomst. Naar gelang je vraag en leeftijdsfase kan je kiezen voor:

-Biografiepracticum ‘Koers Vinden en Koers (vol)houden’. Voor de leeftijdsfase tussen 18 en 28 jaar
-Biografiepracticum ‘Een Eigen Weg in Leven en Loopbaan’. Voor de leeftijdsfase tussen 28 en 38 jaar
-Biografiepracticum ‘Het mysterie van de menselijke levensloop:
welk verhaal vertelt jouw leven en wat wil je daar (nog) mee?’.
Voor alle leeftijdsfasen (met name vanaf 38 jaar).

Neem contact met me op als je interesse hebt deel te nemen aan een volgend practicum.