BUREAU MEEROOR

BIOGRAFISCHE COACHING, DROOMWERK
& DUURZAME GEMEENSCHAPSVORMING

Voor zingeving en koersbepaling in levensloop en samenleving

Kinderdromen - consult over de dromen van en over je kinderen

In onze dromen worden de mogelijkheden van morgen geboren. Die kunnen inspireren, maar ook angst aanjagen. Onze kinderen hebben vaak mooie dromen. Maar er zijn ook periodes waarin ze vooral last hebben van hun nachtelijke belevenissen, door nachtmerries of andere schrikervaringen. Soms ontstaan hierdoor ook (in)slaapproblemen - voor je kind, maar vervolgens ook voor jou als ouder. Je kan je dan afvragen: waarvoor maken deze dromen je kind wakker? Welke samenhang bestaat er met zijn leven overdag? En vooral: wat vraagt deze situatie van jou? Wat gaat er goed, waarmee worstelt hij? Hierbij kunnen ook je eigen dromen over je kind een rol spelen. Dromen geven niet alleen een waarheidsgetrouw beeld van onszelf - ook de invloeden die we op elkaar uitoefenen komen via de nacht op mysterieuze wijze tot uitdrukking.

Een gesprek over de dromen van je kind kan je in ieder geval verder helpen – om je kind beter te begrijpen en om erachter te komen welke rol jij zelf zou kunnen spelen. Soms is het juist fijn als je kind zelf zijn (droom)verhaal kan vertellen, met of zonder jou erbij. Het kan ook zijn dat jij een droom over (een van) je kind(eren) hebt gehad, die je graag eens met een deskundige bespreekt.

Lees meer in het eerder in de Seizoener verschenen artikel 'Kinderdromen - wakker worden voor wie je bent' en neem contact op bij interesse in een consult, met of zonder je kind erbij.