BUREAU MEEROOR

BIOGRAFISCHE COACHING, DROOMWERK
& DUURZAME GEMEENSCHAPSVORMING

Voor zingeving en koersbepaling in levensloop en samenleving

De kinderbespreking - je kind in beeld

Soms floreert een kind niet – zonder dat je begrijpt waarom. Een kinderbespreking kan dan uitkomst bieden. Tijdens een kinderbespreking maak je samen met anderen een gelaagd, volledig beeld van je kind. Dat ontstaat tijdens reflectie en het laten doorwerken van het opgebouwde beeld door er samen een ‘nachtje over te slapen’. Op die manier wordt tijd en ruimte gecreëerd om je kind in al zijn facetten te zien en uiteindelijk te doorzien. Dan volgt veelal ook een antwoord op de vraag wat je kind op dat moment nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling. Het is mijn ervaring dat er uit de nacht, via dromen en inspiraties, belangrijke inzichten zijn te verwerven die gebruikt kunnen worden in de dagelijkse opvoedpraktijk.

Bijzonder aan de kinderbespreking die ik aanbied is dat je als ouder(s)/verzorger(s) zelf een groep van mensen samenstelt die een belangrijke verbinding hebben met je kind. Samen met hen zal je de kinderbespreking doen, onder mijn begeleiding.

Neem bij interesse in een kinderbespreking contact op voor een verkennend gesprek.

Meer over de kinderbespreking vind je in dit eerder in de seizoener verschenen artikel 'Onzichtbare draden. Het belang van de kinderbespreking'.

Meer over kinderdromen en dromen over je kinderen vind je hier.

Op termijn zal er een ook een 'volwassenenbespreking' en een 'gestorvenenbespreking' aangeboden worden.