Bureau Meeroor

PRAKTIJK VOOR LEVENSLOOPBEGELEIDING, DROOMWERK EN SOCIALE ARCHITECTUUR

STEVEN DIJKSTRA:

ANTROPOLOOG, SCHRIJVER EN COACH


Ik ben Steven Dijkstra (1975), antropoloog, schrijver en coach, momenteel ook werkzaam als docent en coordinator studieloopbaanbegeleiding bij Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht. Na het behalen van mijn VWO-diploma, volgde ik het algemeen propedeutisch jaar aan de Vrije Hogeschool (nu Bernard Lievegoed College of Liberal Arts), waar ik mijn passie voor menselijke, sociale en spirituele ontwikkeling ontdekte. Ik studeerde hierna Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht waar ik me als onderzoeker specialiseerde in samenlevingsvraagstukken die ontstaan als gevolg van de gelijktijdige processen van individualisering, multiculturalisering en mondialisering (tekst loopt door onder foto).

                                                            


Eenmaal aan het werk als onderzoeker en publicist richtte ik mijn interesse steeds meer op biografische- en zingevingsvraagstukken. Leidend inzicht hierbij was dat de grote persoonlijke en sociale vraagstukken van deze tijd geen oplossing kunnen vinden zonder wezenlijke interesse voor wat er individueel leeft in en tussen mensen. Ik werkte vervolgens als psychosociaal begeleider, een functie waarin ik mensen, in zeer diverse situaties en met zeer verschillende achtergronden, kon helpen zichzelf te activeren om zo hun vastgelopen leven weer aan- en op te pakken. Sinds 2003 ben ik werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Eerst bij Culturele Antropologie (Faculteit Sociale Wetenschappen) als werkgroepdocent en thesisbegeleider. Momenteel ben ik docent en coördinator studieloopbaanbegeleiding bij de interdisciplinaire opleiding Liberal Arts and Sciences. LAS-studenten volgen een niet vooraf door de opleiding uitgestippeld pad, maar bepalen zelf de richting die zij opgaan met hun studie. Als tutor begeleiden wij hen bij het vinden van deze eigen eigen weg in hun studieloopbaan en daarna.

Ook volgde ik met succes de opleiding Levenslopen en de masterclass Initiatiefkunde bij de Werkplaats voor Ontwikkelingskunde (nu onderdeel van Bouwen met Mensen). Vanuit Bureau Meeroor kan ik mijn interesses (sociale kunst, biografie- en droomwerk), idealen (plaatsen en instrumenten creeren die een antwoord geven en zijn op de vraag hoe we als mens in deze tijd van - weliswaar zeer prettige -want vrijheid schenkende- maar in wezen ook a-sociale - individualisering ook sociaal kunnen worden? - wat betekent dat je een gezond evenwicht vindt in betrokkenheid op jezelf en de ander(en) en vaardigheden optimaal bundelen en inzetten als begeleider van ontwikkelingsprocessen in mens, organisatie(s) en samenleving.